Aktiva filter:
1200-tal

5 träffar

Uppsala universitet

Databasen omfattar samtliga nordiska runtexter, inklusive sådana funna utanför Norden. Texterna återges i translittererad och normaliserad form, dessutom i översättning till engelska. Till texterna är knutna uppgifter om...

  • Lena Peterson, Uppsala universitet, Institutionen för Nordiska språk
  • Lennart Elmevik, Uppsala universitet, Institutionen för Nordiska språk
  • Henrik Williams, Uppsala universitet, Institutionen för Nordiska språk
Publicerad: 2020-11-25

Uppsala universitet

I april 2005 genomfördes en metalldetektorundersökning omkring hällristningsklippan Borg 51:1 i Östergötland, på båda sidor av den nya E4:an och på båda sidor av bäcken. Vid tidigare undersökningar har en marknadsplats p...

  • Martin Rundkvist
  • Tim Olsson
Publicerad: 2014-12-01
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: En arkeologisk och byggnadshistorisk undersökning av Landeryds kyrka genomfördes 2004, i samband med tillbyggnad i nordväst och totalrenovering av...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2013-11-04
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: I samband med planerade VA-anläggningar vid Kallerstad utfördes en arkeologisk för- och slutundersökning varvid det påträffades en stenpackning, s...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2013-10-23
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Inför byggandet av den planerade nya vägsträckningen för riksväg 50 mellan Motala och Mjölby utförde SAU en arkeologisk förundersökning av fornläm...

  • Societas Archaeologica Upsaliensis
Publicerad: 2012-11-21
Åtkomst till data via SND