Aktiva filter:
COVID-19

2 träffar

Umeå universitet

Covid-19-pandemin har påverkat samhället på olika sätt, direkt genom sjukdom och dödlighet, och indirekt genom smittskyddsåtgärdernas inverkan på skola, arbete, fritid osv. Förståelsen för hur pandemin och åtgärderna för...

  • Kaspar Meili, Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
  • Anna Månsdotter, Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
  • Lars Lindholm, Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Publicerad: 2021-05-06
Åtkomst till data via SND

Karolinska Institutet

Syftet med studien var att testa om Rotational Thromboelastometry (ROTEM) indikerar att patienter med COVID-19 är benägna att bilda blodproppar. Även om provet skiljer sig åt beroende på om patienter på vanlig vårdavdeln...

  • Lou Almskog, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
  • Anna Ågren, Karolinska Universitetssjukhuset / Danderyds sjukhus, Avdelningen för hematologi / Institutionen för kliniska vetenskaper
Publicerad: 2020-08-24
Åtkomst till data via SND