Aktiva filter:
Capability approach

2 träffar

Umeå universitet

Covid-19-pandemin har påverkat samhället på olika sätt, direkt genom sjukdom och dödlighet, och indirekt genom smittskyddsåtgärdernas inverkan på skola, arbete, fritid osv. Förståelsen för hur pandemin och åtgärderna för...

  • Kaspar Meili, Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
  • Anna Månsdotter, Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
  • Lars Lindholm, Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Publicerad: 2021-05-06
Åtkomst till data via SND

Umeå universitet

Amartya Sen (1998 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) föreslår att mäta livskvalitet i termer av handlingsfrihet, dvs. vad individer kan göra eller vara, i motsats till att mäta livsk...

  • Anna Månsdotter, Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
  • Kaspar Meili, Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
  • Lars Lindholm, Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Publicerad: 2020-11-16
Åtkomst till data via SND