Aktiva filter:
allmänning

2 träffar

Göteborgs universitet

The general objective of this survey is to study household behavior regarding communally managed forest resources. The data to be generated from this survey will be used by researchers...

  • Zenebe Gebregziabher, Mekele University, Economics Department
Publicerad: 2020-10-12
Åtkomst till data via SND

Stockholms universitet

Studien har undersökt hur personer interagerar i samband med att de ställs inför utmaningen att hantera komplicerade naturresurser. Studien använder sig av en innovativ experimentell metod för att testa den relativa vikt...

  • Örjan Bodin, Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre
Publicerad: 2019-12-03
Åtkomst till data via SND