Aktiva filter:
användarkunskap

1 träff

Göteborgs universitet

En arbetsgrupp fick 2015 i uppdrag av LIBER, sammanslutningen för europeiska forskningsbibliotek, att undersöka lärdomar och arbetssätt inom biblioteksservice. Man skulle särskilt identifiera nya bibliotekstjänster och b...

  • Håkan Carlsson, Göteborgs universitet, Göteborgs universitetsbibliotek
  • Tore Torngren, Lunds universitet, Lunds universitetsbibliotek
Publicerad: 2020-06-10
Åtkomst till data via SND