Aktiva filter:
habitatfläck

1 träff

Sveriges lantbruksuniversitet

I mesocosmstudier undersöktes effekter av torka i nordliga vattendrag och hur ekosystemen förändrades utifrån rumslig fördelning av habitatfläckar i vattendragsfåran samt variation i ekologisk konnektivitet kopplad till ...

  • Amélie Truchy, Sveriges lantbruksuniversitet
Publicerad: 2020-02-28
Åtkomst till data via SND