Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

  • Tillgänglighetsnivå för data

  • Åtkomst till data via SND
    Åtkomst till data via SND
  • Åtkomst till data via extern aktör
  • Data är fritt tillgängliga
  • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Aktiva filter:
partiprogram

1 träff

Göteborgs universitet

De svenska partiernas partiprogram och valmanifest från perioden 1887-2010. Dokumenten finns öppet tillgängliga via denna länk: http://snd.gu.se/vivill. Här går också att söka i dokumenten. Svenska partiprogram och va...

  • Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst
Publicerad: 2006-01-01
Åtkomst till data via SND