Aktiva filter:
växtegenskaper

1 träff

Sveriges lantbruksuniversitet

För att studera växtsuccessionen efter brand och hur den påverkas av successionstadiet när branden inträffade, samlades vegetationsdata in i västmanland fem år efter en stor brand (13 000 hektar boreal skog). I provytor...

  • Lena Gustafsson, Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Victor Johansson, Stockholms Universitet
  • Alexandro Leverkus, Universidad de Granada
  • +3
Publicerad: 2021-02-25
Åtkomst till data via SND