Aktiva filter:
1100-tal

3 träffar

Uppsala universitet

Databasen omfattar samtliga nordiska runtexter, inklusive sådana funna utanför Norden. Texterna återges i translittererad och normaliserad form, dessutom i översättning till engelska. Till texterna är knutna uppgifter om...

  • Lena Peterson, Uppsala universitet, Institutionen för Nordiska språk
  • Lennart Elmevik, Uppsala universitet, Institutionen för Nordiska språk
  • Henrik Williams, Uppsala universitet, Institutionen för Nordiska språk
Publicerad: 2020-11-25

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: En arkeologisk och byggnadshistorisk undersökning av Landeryds kyrka genomfördes 2004, i samband med tillbyggnad i nordväst och totalrenovering av...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2013-11-04
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: I samband med planerade VA-anläggningar vid Kallerstad utfördes en arkeologisk för- och slutundersökning varvid det påträffades en stenpackning, s...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2013-10-23
Åtkomst till data via SND