Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • Åtkomst till data via SND
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Sök och hitta data

1744 träffar

Databeskrivningarna är listade efter publiceringsdatum.

Luleå tekniska universitet

Detta dataset är en sammanställning av nyckelord och fraser från nio scenarieövningar som bygger på en metod för att skapa "extended socioeconomic pathways" (för detaljerad beskrivning, se Nilsson et al 2017). I metoden ...

 • Annika E. Nilsson, Luleå Tekniska Universitet, Avdelningen för samhällsvetenskap
Publicerad: 2022-01-19
Åtkomst till data via SND

RISE Research Institutes of Sweden

Titanoxid har tillsatts till den konventionella soda kalk silikat sammansättningen som utgör det mest använda glaset i olika applikationer. Ytmekaniska egenskaper genom indentering med både nano- och mikroindenter har st...

 • Stefan Karlsson, RISE Research Institutes of Sweden
Publicerad: 2022-01-14
Åtkomst till data via SND

Lunds universitet

Transkriberade och anonymiserade intervjuer, genomförda mellan oktober 2018 och februari 2020. Alla intervjuer gjordes i en "medskapande narrativ form", och var i två delar. Den första delen inleddes med frågan: "kan du ...

 • Gabriel Raoust, Lunds universitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund, Obstetrik och Gynekologi, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Lund, Sverige
 • Stefan Hansson, Lunds Universitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund, Obstetrik och Gynekologi, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Lund, Sverige
Publicerad: 2022-01-14
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

Mål att karaktärisera differentially expressed miRNAs mellan friska Norska skogkatter och friska huskatter, samt jämföra med katter med hypertrofisk kardiomyopati (HCM). Sex kastrerade friska katter, tre huskatter (DOM) ...

 • Sofia Hanås, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper
 • Julie Lorent, Science for Life Laboratory
 • Åsa Ohlsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjursgenetik
Publicerad: 2022-01-07
Åtkomst till data via SND

Lunds universitet

Dessa dataset ligger till grund för studien "Springtime stratospheric volcanic aerosol impact on midlatitude cirrus clouds" där vi undersökt hur cirrusmoln påverkas av vulkanisk sulfat aerosol som väller ner från stratos...

 • Moa Sporre, Lunds universitet
 • Johan Friberg, Lunds Universitet
Publicerad: 2021-12-23
Åtkomst till data via SND

Mittuniversitetet

Datasetet består av bilder på fåglar i vindkraftsparker. Den samlas in i två vindkraftsparker i Danmark, Skagen och Klim. Varje bild har sin motsvarande textfil som innehåller objektets plats. Datasetet ligger till grund...

 • Hiba Alqaysi, Mittuniversitetet
Publicerad: 2021-12-08
Åtkomst till data via SND

Göteborgs universitet

Oxidation av isopren med nitratradikaler (NO3) eller av hydroxylradikaler (OH) under höga NOx-förhållanden bildar en betydande mängd organonitrater (ON). ON påverkar NOx-koncentrationerna och följaktligen ozonbildningen ...

 • Epameinondas Tsiligiannis, Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi
 • Mattias Hallquist, Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi
Publicerad: 2021-12-06
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

Vattendrag bidrar med viktiga ekosystemtjänster till samhället och många av dessa processer är kopplade till vattendragens utbyte av gaser med atmosfären. Detaljerad kunskap om vilka processer som reglerar detta gasutbyt...

 • Marcus Klaus, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
 • Thierry Labasque, Universitéde Rennes 1
 • Gianluca Botter, University of Padova, Padova, Italy
 • +2
Publicerad: 2021-12-01
Åtkomst till data via SND

Mittuniversitetet

Studien undersöker svenska 15 åriga elevers prestation i det digitala OECD-studien Programme for International Student Assessment PISA-provet 2015. Data hos OECD innehåller svenska elevers resultat i PISA-undersökningen ...

 • Magnus Oskarsson, Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap
 • Marcus Sundgren, Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap
Publicerad: 2021-11-30
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

Vilda bin har minskat i antal och jordbrukare har därför börjat använda även honungsbin tillsammans med blomremsor. För att ta reda på om blomremsor förstärker vilda bin och dämpar konkurrensen från honungsbin har föreko...

 • Riccardo Bommarco, Sveriges lantbruksuniversitet, Ekologi
Publicerad: 2021-11-24
Åtkomst till data via SND