Sök och beställ data

11 träffar

Aktiva filter
förromersk järnålder

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Under sommaren 1993 undersöktes delar av ett gravfält i Linköping som upptäcktes vid en föregående utredningsgrävning inför en kabeldragning. Av o...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2020-01-17

Uppsala universitet

Under sensommaren och hösten 1989 undersökte UV Öst ett område med boplatslämningar i anslutning till Högby tomt. Bland anläggningarna kunde resterna efter fem stycken hus, en hägnad, ett gropsystem och några härdområd...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2017-01-10

Uppsala universitet

Östergötlands länsmuseum genomförde under 2002 och 2003 fyra arkeologiska utredningar och två förundersökningar i Kallerstad industriområde i utkanten av Linköping. Undersökningarna utfördes med anledning av planerad byg...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2014-10-28

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Med anledning av planer på att ersätta en luftledning med en jordkabel utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk förundersökning i form ...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2013-11-12

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Med anledning av nybyggnation av gång- och cykelväg mellan Sjögestad och Vikingstad har RAÄ UV Öst genomfört en arkeologisk förundersökning i ett ...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2013-10-30

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde i april-juni 2004 en arkeologisk slutundersökning inom en del av RAÄ 325, Lilla Ullevi bytomt, inom kvarteret...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2013-10-30

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Inför ombyggnad av elnätet mellan Borghamn-Hansagården utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning etapp 2. Vid en arkeologisk utred...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-26

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: I augusti 2011 utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med utbyggnad av fiberkabelnät...

  • Östergötlands museum
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-26

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Östergötlands länsmuseum utförde 2007 en arkeologisk slutundersökning inom Universitetsområdet, kv Intellektet inför byggandet av ett nytt kollekt...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-22

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst har med anledning av Banverkets planering för utbyggnad till dubbelspår av järnvägssträckningen mellan Motala och Mjö...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-21