Sök och beställ data

14 träffar

Aktiva filter
nyare tid

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: I samband med pågående detaljplaneprogramarbete inför planerad utökning av golfbana inom Herstadberg och Loddby önskar Norrköpings kommun att klar...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2018-01-11

Uppsala universitet

Inför planerad byggnation på fastigheten Herstadberg 9:1 har Riksantikvarieämbetet, UV Öst utfört en särskild utredning. Utredningen, som genomfördes med hjälp av grävmaskin, resulterade i att RAÄ 8 kunde konstateras utg...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2015-01-22

Uppsala universitet

Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning inom RAÄ 270 och 128. Arbetet utfördes i samband med detaljplanearbete för fastigheten Borg 11:1, södra Himmelstalu...

  • Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2014-12-16

Uppsala universitet

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde under november 2008 en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inom kvarteret Krogen, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Undersökningen föranleddes av att Norrköpings kommun, ...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2014-11-28

Uppsala universitet

Under vintern och våren 2005 genomfördes en arkeologisk förundersökning i samband med schaktningar för fjärrkyla längs Klostergatan, Sturegatan, S:t Larsgatan m fl i Linköping. Hela sträckningen var belägen norr om vad s...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2014-11-28

Uppsala universitet

I samband med schaktningar för el mellan kvarteret Triangeln och kvarteret Sektorn i Norrköping utfördes flera antikvariska kontroller i form av schaktövervakning. Arbetena har delats upp i flera delar varav detta är del...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2014-10-30

Uppsala universitet

Östergötlands länsmuseum utförde i september 2000 en arkeologisk förundersökning väster om kv Pelargonian i Linköpings stad och kommun. Redan i oktober samma år utfördes en slutundersökning inom en begränsad del av förun...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2014-10-02

Uppsala universitet

Sektor arkeologi vid Sörmlands museum har under perioden maj-oktober 2006 utfört en särskild utredning, etapp 1, med anledning av att man studerar förutsättningarna för en naturgasledning mot Gävle. Den del av den studer...

  • Sörmlands museum, Arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2014-08-07

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Inför byggnationen av en biogasanläggning i Kallerstad har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk slutundersökning. Fältarbetet utförd...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2013-10-29

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Linköpings kommun arbetar med detaljplaneprogram inom del av fastigheten Skäggetorp 1:1 i Linköping. Området som innefattas av detaljplaneprogramm...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-22