Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

  • Tillgänglighetsnivå för data

  • Åtkomst till data via SND
    Åtkomst till data via SND
  • Åtkomst till data via extern aktör
  • Data är fritt tillgängliga
  • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.
Aktiva filter:
palynology

1 hit

Sveriges lantbruksuniversitet

Materialet avser rådata som legat till grund för en pollenstudie vars syfte är att beskriva vegetationshistorien i Fiby urskog, Uppland, de senaste ca 7000 åren. En ca 100 cm sedimentpropp togs i en central våtmark. Tonv...

  • Jerry Skoglund, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi
  • Håkan Hytteborn, Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)
  • Sven Karlsson, Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi
Publicerad: 2019-10-03
Åtkomst till data via SND