Sök och beställ data

3 träffar

Aktiva filter
psykisk ohälsa

Huddinge kommun

Projekt Hälsosam är en opublicerad riktad kartläggning av hälso- och arbetsmiljöfaktorer hos en yrkesgrupp kvinnor i Huddinge kommun (1997-2001). Studien initierades av kommunens företagsläkare som ansåg att de anställd...

  • Carl-Erik Håkanson, Huddinge Kommun, Personalhälsan
  • Berit Tärnell, Huddinge kommun, Personalhälsan
  • Tore Hällström, Karolinska Institutet, Huddinge universitetssjukhus, avdelning M57
  • Kerstin Olson, Hudddinge kommun
Ladda ner data
Publicerad: 2020-11-23

Göteborgs universitet

WAG är en förkortning av projektets engelska namn ”Women and alcohol in Gothenburg”, som på svenska översätts till ”Kvinnor och alkohol i Göteborg”. Studien är longitudinell och startade år 1986. Data har samlats in unde...

  • Gunnel Hensing, Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
  • Fredrik Spak, Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Publicerad: 2014-05-09

Region Skåne

Region Skåne genomför regelbundet folkhälsoenkäter för att kartlägga skåningarnas hälsa och levnads- och miljöförhållanden. Tidigare undersökningar har genomförts 2008, 2004 och 2000. Under 2012 drogs ett obundet slumpmä...

  • Mathias Grahn, Region Skåne, Samhällsanalys
  • Maria Rosvall, Region Skåne, Samhällsanalys
  • Birgit Modén, Region Skåne, Samhällsanalys
Publicerad: 2014-01-20