Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

  • Tillgänglighetsnivå för data

  • Åtkomst till data via SND
    Åtkomst till data via SND
  • Åtkomst till data via extern aktör
  • Data är fritt tillgängliga
  • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.
Aktiva filter:
senmedeltid

2 träffar

Uppsala universitet

I samband med schaktningar för fjärrkyla i Linköpings innerstad, genomförde Östergötlands länsmuseum sommaren 2001 en arkeologisk förundersökning. Förundersökningen förmodades ge möjlighet att besvara frågor rörande utbr...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2014-10-28
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Vreta klosters kyrka, klosterruin och omedelbara omgivning genomgår en långsiktig upprustning, som framför allt exteriört omfattar en omfattande r...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2013-11-13
Åtkomst till data via SND