Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Åtkomst till data via SND =
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör =
  Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga =
  Data är fritt tillgängliga

Sök och beställ data

2 träffar

Aktiva filter
senmedeltid

Uppsala universitet

I samband med schaktningar för fjärrkyla i Linköpings innerstad, genomförde Östergötlands länsmuseum sommaren 2001 en arkeologisk förundersökning. Förundersökningen förmodades ge möjlighet att besvara frågor rörande utbr...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2014-10-28

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Vreta klosters kyrka, klosterruin och omedelbara omgivning genomgår en långsiktig upprustning, som framför allt exteriört omfattar en omfattande r...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2013-11-13