Aktiva filter:
senmesolitikum

2 träffar

Sörmlands museum

Den arkeologiska enheten vid Sörmlands museum utförde under hösten 1995 en förundersökning samt en särskild undersökning av en senmesolitisk aktivitetsyta i Kila socken, Nyköpings kommun. Fornlämningen upptäcktes vid en ...

  • Sörmlands museum, Arkeologi
Publicerad: 2014-10-01
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Hösten 2005 genomförde Riksantikvarieämbete, UV Mitt, en särskild arkeologisk undersökning av stenålderslokalen Helgona 315 vid Hagnesta bergtäkt, nordväst om Nyköping. Lokalen bestod av tre ytor, av vilka två utgjort en...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2014-08-13
Åtkomst till data via SND