Aktiva filter:
tidigneolitikum

6 träffar

Uppsala universitet

Hösten 2005 genomförde Riksantikvarieämbete, UV Mitt, en särskild arkeologisk undersökning av stenålderslokalen Helgona 315 vid Hagnesta bergtäkt, nordväst om Nyköping. Lokalen bestod av tre ytor, av vilka två utgjort en...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2014-08-13
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Inför planerad ombyggnation av riksväg 50 vid Vadstena har Östergötlands länsmuseum genomfört fyra arkeologiska förundersökningar. Förundersökning...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2012-11-26
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Inför byggandet av den planerade nya vägsträckningen för riksväg 50 mellan Motala och Mjölby utförde SAU en arkeologisk förundersökning av fornläm...

  • Societas Archaeologica Upsaliensis
Publicerad: 2012-11-21
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Under hösten 2001 utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk slutundersökning av tre fornlämningar i Svartådalen. Undersökningen föranled...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-06-13
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Med anledning av nydragningen av Riksväg 32/50 mellan Mjölby och Motala utförde Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen (KM) en särskild undersöknin...

  • Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen
Publicerad: 2012-06-13
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen (KM) utförde under perioden april-maj 2009 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 59 och RAÄ 60 i Fivelstads ...

  • Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen
Publicerad: 2012-06-13
Åtkomst till data via SND