Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

  • Tillgänglighetsnivå för data

  • Åtkomst till data via SND
    Åtkomst till data via SND
  • Åtkomst till data via extern aktör
  • Data är fritt tillgängliga
  • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.
Aktiva filter:
yngre stenålder

1 hit

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Inför planerad fjärrvärmenedläggning inom och i anslutning till RAÄ 36 (Kvillinge sn), en gropkeramisk boplats, utförde Riksantikvarieämbetet i ju...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2013-11-05
Åtkomst till data via SND