Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

  • Tillgänglighetsnivå för data

  • Åtkomst till data via SND
    Åtkomst till data via SND
  • Åtkomst till data via extern aktör
  • Data är fritt tillgängliga
  • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Aktiva filter:
Östra Skrukeby socken

1 träff

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: I samband med elarbeten i Östra Skrukeby socken utfördes en förundersökning i form av en antikvarisk kontroll på de platser som bedömts som lägen ...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-22
Åtkomst till data via SND