Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • Åtkomst till data via SND
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Aktiva filter:
Allhelgona socken

5 träffar

Uppgift ej tillgänglig, kontakta SND för mer information

 • Arkeologiska elitindikatorer från Östergötlands yngre järnålder

Östergötland har länge uppfattats som ett av den yngre järnålderns politiska centralområden. Enskilda praktfynd ger en ungefärlig indikation på var elitens bosättningar kan ha legat, men ingen samlad och ingående översik...

 • Martin Rundkvist
Publicerad: 2014-11-20
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Riksväg 50

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet RAÄ UV Öst har utfört en kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, och därefter en utredning, etapp 2 med anledning av ...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-22
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Brofäste och vad vid Lindevad

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Vägverket planerar att bygga en ny bro över Skenaån vid Lindevad på samma ställe som den nuvarande bron för länsväg 1004 mellan Järstad och Valler...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-22
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Stavgård

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Inför byggandet av den planerade nya vägsträckningen för riksväg 50 mellan Motala och Mjölby utförde SAU en arkeologisk förundersökning av fornläm...

 • Societas Archaeologica Upsaliensis
Publicerad: 2012-11-21
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Skänninges stadsjordar

Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i november 2005 en arkeologisk förundersökning i anslutning till stationsbyggnaden i Skänninge. Undersökningen föranleddes av att Mjölby kommun, i samband med utbyggnaden av järn­v...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-21
Åtkomst till data via SND