Aktiva filter:
Hölö socken

3 träffar

Uppsala universitet

Med anledning av E4:ans nya sträckning mellan Brohagen och Järna trafikplats i Södermanland genomförde Riksantikvarieämbetet under år 1980 en arkeologiska totalundersökning av RAÄ 318, en ensamliggande stensättning, samt...

  • Riksantikvarieämbetet
Publicerad: 2016-08-12
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Med anledning av planerad ny sträckning av väg E4 mellan länsgräns D och Järna trafikplats genomfördes en specialinventering och provgrävningar utmed den ca 12 kilometer långa sträckan. Inventeringsarbetet utfördes senso...

  • Riksantikvarieämbetet UV
Publicerad: 2014-08-05
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Med anledning av utbyggnad av riksväg E4 mellan Vagnhärad och Järna i Södermanland delundersöktes under 1980 RAÄ 88, ett gravfält från yngre järnåldern, av Riksantikvarieämbetets Undersökningsökningsverksamhet. Gravfälte...

  • Riksantikvarieämbetet UV
Publicerad: 2014-08-04
Åtkomst till data via SND