Aktiva filter:
Linköping socken

49 träffar

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Med anledning av planer på ny fotbollsarena vid Stångebro Sportfält har Östergötlands länsmuseum utfört en arkeologisk utredning etapp 2. För närv...

  • Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2018-01-12
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Under en vecka i november genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst en arkeologisk utredning inom delar av Tannefors 1:2, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Utredningsområdet utgörs av två områden (område A och B) ...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2015-01-29
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Linköpings kommun arbetar med detaljplan för Linköping Aviation Park, i anslutning till Linköpings flygplats och Saabs flygfält. En arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 har utförts för att klarlägga om fornlämningar finn...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2015-01-22
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Riksantikvarieämbetet, UV Öst genomförde under en vecka i mars 2011 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 473, en stensatt väg. Undersökningen genomfördes då Linköpings kommun planerar anlägga ny vägbana för Östra länken...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2015-01-21
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Riksantikvarieämbetet, UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning av fastigheten Magnetnålen 7, inom delar av Torvinge bytomt (RAÄ 484) utanför Linköping. Efter avslutad förundersökning konstaterades att en liten d...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2015-01-09
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Inför byggnationen av en biogasanläggning i Kallerstad har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk slutundersökning. Fältarbetet utförd...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2013-10-29
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Med anledning av planer på byggande av ett storbutikscentrum inom kvarteret Glaskulan i Linköping utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeolog...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2013-10-29
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Östergötlands länsmuseum genomförde under april-augusti 1999 en arkeologisk förundersökning med anledning av ombyggnad av Stora Torget i Linköping...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2013-10-29
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: I samband med planerade VA-anläggningar vid Kallerstad utfördes en arkeologisk för- och slutundersökning varvid det påträffades en stenpackning, s...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2013-10-23
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Med anledning av kommande planläggning inom obebyggda delar av kv Glaskulan i Tornbyområdet, Linköpings stad, genomförde Riksantikvarieämbetet UV ...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2013-10-23
Åtkomst till data via SND