Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • Åtkomst till data via SND
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Aktiva filter:
Slaka socken

12 träffar

Uppgift ej tillgänglig, kontakta SND för mer information

 • Arkeologiska elitindikatorer från Östergötlands yngre järnålder

Östergötland har länge uppfattats som ett av den yngre järnålderns politiska centralområden. Enskilda praktfynd ger en ungefärlig indikation på var elitens bosättningar kan ha legat, men ingen samlad och ingående översik...

 • Martin Rundkvist
Publicerad: 2014-11-20
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Jonsbergshagen

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: På uppdrag av Linköpings kommun utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning inom Jonsbergshagen, Slaka socken, Linköpings komm...

 • Östergötlands museum
Publicerad: 2013-11-05
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Intill fossila åkrar i Lambohov

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Lambohov ligger i utkanten av ett av Östergötlands fornlämningsrikaste områden. Flera arkeologiska utgrävningar av såväl gravar som boplatslämning...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-26
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Intill stensträngar och gravar i östra Lambohov

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en utredning etapp 2 med anledning av att kommunen behövde klarlägga de arkeologiska förutsättningarna inf...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-26
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: I boplatsens utkant - skärvsten, härdar och stolphål vid Eldsberget

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Under 2006 genomförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning och en slutundersökning på den södra sidan av Eldsberget intill stad...

 • Östergötlands museum
Publicerad: 2012-11-26
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Slaka skola

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Mellan åren 1997 och 2007 utfördes tre förundersökningar vid Slaka skola, Slaka socken, Linköpings kommun. År 1997 för utbyggnad av skolan, 1998 i...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2012-11-26
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Sökschakt vid Malmens flygplats

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst har under juli 2006 gjort en arkeologisk utredning, etapp 2, vid Malmens flygplats, Linköpings kommun. Anledningen är...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-22
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Äldre stenålder i Jägarvallen

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde under september 2006 en arkeologisk förundersökning längs med Jägarvallsvägen i Linköping, inom Malmen 2:7...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-21
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Tomt i Stora Aska by

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst har genomfört en arkeologisk förundersökning i Stora Aska by, Slaka socken, Linköpings kommun. Anledningen var planer...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-21
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Södra Änggård

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under augusti 2002 en arkeologisk förundersökning, samt under november samma år en arkeologisk slutundersökni...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-21
Åtkomst till data via SND