Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • Åtkomst till data via SND
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Aktiva filter:
Sverige

1399 träffar

Umeå universitet

 • Ett initiativ att utveckla goda år i Sverige: Frekvensord

Dessa data är en del av ett projekt som utvecklar måttet ”Goda År” för förhållanden som återspeglar den svenska kontexten. Måttet baserar på sex frågor som mäter livskvalitet i termer av handlingsfrihet, och kommer främs...

 • Kaspar Meili, Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
 • Anna Månsdotter, Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
 • Lars Lindholm, Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Publicerad: 2022-01-25
Åtkomst till data via SND

Lunds universitet

 • 17 individuella djup-intervjuer med obstetriker och gynekologer om deras beslutsprocess i akuta förlossningssituationer

Transkriberade och anonymiserade intervjuer, genomförda mellan oktober 2018 och februari 2020. Alla intervjuer gjordes i en "medskapande narrativ form", och var i två delar. Den första delen inleddes med frågan: "kan du ...

 • Gabriel Raoust, Lunds universitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund, Obstetrik och Gynekologi, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Lund, Sverige
 • Stefan Hansson, Lunds Universitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund, Obstetrik och Gynekologi, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Lund, Sverige
Publicerad: 2022-01-14
Åtkomst till data via SND

Göteborgs universitet

 • En organonitrat med fyra kolatomer som en betydande produkt av sekundär isoprenkemi

Oxidation av isopren med nitratradikaler (NO3) eller av hydroxylradikaler (OH) under höga NOx-förhållanden bildar en betydande mängd organonitrater (ON). ON påverkar NOx-koncentrationerna och följaktligen ozonbildningen ...

 • Epameinondas Tsiligiannis, Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi
 • Mattias Hallquist, Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi
Publicerad: 2021-12-06
Åtkomst till data via SND

Mittuniversitetet

 • PISA-undersökningen

Studien undersöker svenska 15 åriga elevers prestation i det digitala OECD-studien Programme for International Student Assessment PISA-provet 2015. Data hos OECD innehåller svenska elevers resultat i PISA-undersökningen ...

 • Magnus Oskarsson, Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap
 • Marcus Sundgren, Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap
Publicerad: 2021-11-30
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

 • Abundans av humlor och honungsbin i jordbrukslandskap med eller utan blomremsor och honungsbisamhällen

Vilda bin har minskat i antal och jordbrukare har därför börjat använda även honungsbin tillsammans med blomremsor. För att ta reda på om blomremsor förstärker vilda bin och dämpar konkurrensen från honungsbin har föreko...

 • Riccardo Bommarco, Sveriges lantbruksuniversitet, Ekologi
Publicerad: 2021-11-24
Åtkomst till data via SND

Lunds universitet

 • Turutbud utanför rusningstid i regional kollektivtrafik

Syftet med studien är att undersöka effekter på resandet av utökat turutbud utanför rusningstid i regional kollektivtrafik. Resandeeffekterna utforskas genom fyra fallstudier i Skåne. Fallstudierna inkluderar regionala t...

 • Joel Hansson, Lunds universitet, Institutionen för teknik och samhälle
Publicerad: 2021-11-22
Åtkomst till data via SND

Umeå universitet

 • VIPVIZA Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärtkärlsjukdom ─ en randomiserad kontrollerad studie integrerad i rutinsjukvård i Västerbotten

Projektets syfte är att utveckla bättre metoder för prevention av hjärtkärlsjukdom. Den bygger på hypotesen att bildbaserad information om subklinisk åderförkalkning (i) ökar precisionen i bedömningen av risk för hjärtkä...

 • Umeå Universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin
 • Ulf Näslund, Umeå universitet, Folkhälsa och klinisk medicin
 • Margareta Norberg, Umeå universitet, Institutionen för Epidemiologi och global hälsa
 • +12
Publicerad: 2021-11-19

Högskolan Kristianstad

 • Utvärdering av begränsningspotentialen för brunifiering av en våtmark anlagd i en svensk produktions skog

Material insamlad i Jonstorp norr om Osby med syftet att studera hur en konstruerad våtmark minska färgen på vattnet. Innehåller kemiska och hydrologisk data insamlad i fält. Kemiska data består av analysresultat från a...

 • Henric Djerf, Högskolan Kristianstad
Publicerad: 2021-11-19
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

 • Data från intercropping raps (OSR) med olika baljväxter för att bedöma skadedjur, patogener och ogräs

Data genererades från ett plottexperiment i Lönnstorp, Sverige, som blandar raps (OSR) med olika baljväxter för att bedöma skadedjur, patogener och ogräs 2019-2020. För mer information, se beskrivning av dataset.

 • Sara Emery, Sveriges lantbruksuniversitet, Ekologi
Publicerad: 2021-11-18
Åtkomst till data via SND

Stockholms universitet

 • Svenskt teckenspråkslexikon

Svenskt teckenspråkslexikon (2008—) uppdateras kontinuerligt med nya tecken och meningsexempel. För varje uppslagstecken finns teckendemonstration och fotoillustration. För många av dem tillkommer demonstration av mening...

 • Thomas Björkstrand, Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik
 • Johanna Mesch, Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik
Publicerad: 2021-11-10