Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • Åtkomst till data via SND
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Aktiva filter:
Tingstad socken

4 träffar

Uppgift ej tillgänglig, kontakta SND för mer information

 • Arkeologiska elitindikatorer från Östergötlands yngre järnålder

Östergötland har länge uppfattats som ett av den yngre järnålderns politiska centralområden. Enskilda praktfynd ger en ungefärlig indikation på var elitens bosättningar kan ha legat, men ingen samlad och ingående översik...

 • Martin Rundkvist
Publicerad: 2014-11-20
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Ny anslutningsväg till E22 nära gravfält och stensträngar vid Tallbacken och Fransmansbacke

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i september 2003 en förundersökning för nya anslutningsvägar till E22 vid Tallbacken och Fransmansbacke, T...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-26
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Tingstad 3:1

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Östergötlands länsmuseum genomförde 2002-06-17 en arkeologisk förundersökning med anledning av kabelförläggning samt rasering av befintlig luftled...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2012-11-26
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Tingstad 9:5

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Östergötlands länsmuseum utförde en arkeologisk förundersökning i samband med uppförandet av ett enbostadshus vid RAÄ 47 i Tingstads socken, Norrk...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2012-11-26
Åtkomst till data via SND