Aktiva filter:
Trosa-Vagnhärad socken

9 träffar

Uppsala universitet

Under försommaren 1991 utförde Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar, UV Mitt, en särskild arkeologisk undersökning av en skärvstenshög, RAÄ 121:1, med en intilliggande boplatsyta. Den undersök...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2020-01-28
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Under maj-juni 1991 har UV Stockholm genomfört en förundersökning och en särskild undersökning av en liten senneolitisk boplatslokal och ett intilliggande område med sparsamma lämningar från mellersta bronsålder. De senn...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2015-10-13
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

I oktober 1991 utförde Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, en förundersökning av RAÄ 294, Trosa-Vagnhärad socken. Den säkra stensättningen visade sig vara en rundad, närmast röselik anläggning m...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2014-09-23
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Under maj 1990 genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Öst, en utredning för att fastställa förekomsten av fornlämningar inom fastigheten Fänsåker 1:25, vilket resulterade i en förundersökning av fornlämning 121:1, registre...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2014-09-11
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

I september 1990 utförde Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, en utredning bestående av specialinventering och provundersökning inom fastigheten Fagerhult 2:10, Trosa-Vagnhärad socken. Inom området fanns endast en registrerad...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2014-09-11
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, genomförde under våren och hösten 1990 en arkeologisk utredning inom fastigheterna Risevid 1:3 och Fänsåker 1:4 i Trosa-Vagnhärads socken, Södermanland. Utredning innefattade fosfatkarteri...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2014-09-10
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Juli 1978 undersöktes fornlämning RAÄ 268 och en intilliggande jordkällare i Lånesta industriområde, Trosa-Vagnhärads socken, Södermanland. Undersökningen föranleddes av ett vägbygge. Fornlämning 268 visade sig vara en n...

  • Riksantikvarieämbetet UV
Publicerad: 2014-08-18
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Med anledning av en planerad bergtäkt på fastigheten Fredriksdal 2:2 i Trosa-Vagnhärads socken, Trosa kommun, Södermanland, genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, en särskild utredning i november 2008. Efter en över...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2014-08-12
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Inför bostadsbyggnation på fastigheten Fagerhult 2:10 i västra utkanten av Vagnhärads samhälle, har Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, utfört en förundersökning av en boplats, RAÄ 273. Boplatsen är belägen på en mindre plat...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2014-08-11
Åtkomst till data via SND