Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • Åtkomst till data via SND
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Aktiva filter:
Vårdnäs socken

7 träffar

Uppgift ej tillgänglig, kontakta SND för mer information

 • Arkeologiska elitindikatorer från Östergötlands yngre järnålder

Östergötland har länge uppfattats som ett av den yngre järnålderns politiska centralområden. Enskilda praktfynd ger en ungefärlig indikation på var elitens bosättningar kan ha legat, men ingen samlad och ingående översik...

 • Martin Rundkvist
Publicerad: 2014-11-20
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Galtebo och Kåtebo

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Med anledning av nybyggnation av väg längs med Stångådalsbanan förbi Galtebo och Kåtebo utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under juli 2004 en ar...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2013-11-12
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Brokind

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Östergötlands länsmuseum utförde i april 2002 en arkeologisk utredning etapp 2 och en arkeologisk förundersökning vid Brokinds skola. Undersökning...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2012-11-26
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Brokind 1:111

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Inför en planerad nybyggnation av ett garage i Brokind utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning i oktober 2006. Ett schakt ...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2012-11-26
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Vårdnäs-Västerby

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde sommaren 2006 en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, mellan Vårdnäs och Västerby, Vårdnäs socken, Linköping...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-22
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Arnebo 4:1

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har i november 2007 utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom Arnebo 4:1, Vårdnäs socken, Linköpings kommun. I...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-22
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatsläge ovanför Kåtebosjön

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Banverket planerade anläggande av parallellväg längs med Stångåbanan genom bland annat Galtebo och Kåtebo, strax söder om Brokind i Vårdsbergs soc...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-21
Åtkomst till data via SND