Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • Åtkomst till data via SND
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Aktiva filter:
Vikingstad socken

5 träffar

Uppgift ej tillgänglig, kontakta SND för mer information

 • Arkeologiska elitindikatorer från Östergötlands yngre järnålder

Östergötland har länge uppfattats som ett av den yngre järnålderns politiska centralområden. Enskilda praktfynd ger en ungefärlig indikation på var elitens bosättningar kan ha legat, men ingen samlad och ingående översik...

 • Martin Rundkvist
Publicerad: 2014-11-20
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Bebyggelselämningar inom Bankebergs bytomt

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: I samband med schaktningar för bredband utmed en ca 400 m lång sträcka påträffades bebyggelselämningar i den sydöstra utkanten av Bankebergs bytom...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2012-11-26
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Sörstadslinjen

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: I samband med utbyte av elledningsstolpar längs Sörstadslinjen mellan Sörstad och Bo i Vikingstads socken i Linköpings kommun utförde Östergötland...

 • Östergötlands museum
Publicerad: 2012-11-26
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Nybble Golfklubb

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning och utredning etapp 2 vid Nybble Golfklubb, Haddorp, Vikingstad socken, Lin...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-21
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: I ett samarbetsprojekt mellan Tekniska Verken i Linköping AB och Mjölby - Svartådalen Energi AB kommer en ny fjärrvärmeledning att anläggas mellan...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-06-13
Åtkomst till data via SND