Sök och beställ data

5 träffar

Aktiva filter
Östasien

Stockholms universitet

The Generations and Gender Programme (GGP) är en samhällsvetenskaplig forskningsinfrastruktur som tillhandahåller data på mikro- och makronivå som framtagits för att förbättra kunskapsbasen för det samhällsvetenskapliga ...

  • Elizabeth Thomson, Stockholms universitet, Sociologiska institutionen
Publicerad: 2017-04-10

Institute for Korean Election Studies

Denna undersökning gjordes veckan efter 14:e presidentvalet I Korea, 1 december 1992 och inkluderar frågor om de svarandes intresse av valet, exponering till valkampanjen, inställning till kandidaterna, röstning, viktiga...

  • Institute for Korean Election Studies
Publicerad: 1994

Korea Research Gallup Polls Ltd.

Undersökningen gjordes i anslutning till valet till Koreanska nationalförsamlingen den 26 april 1988 och innehåller bland annat frågor om politiskt intresse; inställning till drastiska förändringar i koreansk politik; na...

  • Korea Research Gallup Polls Ltd.
Publicerad: 1992

Jung-Ang Daily News

Undersökningen genomfördes av den koreanska dagstidningen Jung-Ang Daily News och syftade till att kartlägga den koreanska opinionen beträffande bland annat ett koreanskt enande, den politiska situationen i landet, samt ...

  • Jung-Ang Daily News
Publicerad: 1992

Institute for Korean Election Studies

Undersökningen genomfördes efter valet till den koreanska nationalförsamlingen den 24 mars 1992 och innehåller bland annat frågor om vilken kandidat som vann i respondentens distrikt och vilket parti han representerar; i...

  • Nam-Young Lee, Institute for Korean Election Studies
  • Joong-Bin Cho, Institute for Korean Election Studies
Publicerad: 1992