Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

  • Tillgänglighetsnivå för data

  • Åtkomst till data via SND
    Åtkomst till data via SND
  • Åtkomst till data via extern aktör
  • Data är fritt tillgängliga
  • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.
Aktiva filter:
Östra Harg socken

1 hit

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Bjursby 1:2, Östra Hargs socken, Linköpings kommun. Anledn...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-21
Åtkomst till data via SND