Sök och beställ data

5 träffar

Aktiva filter
Alingsås kommun

Göteborgs universitet

DPA-projektet syftade till att kartlägga huvudstrukturer i undervisningsprocessen och att studera relationer mellan processvariabler och produktvariabler. Följande variabelgrupper ingick: 1) Miljövariabler, 2) Lärarkarak...

  • Karl Gustav Stukát, Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen
Publicerad: 2016-07-01

Göteborgs universitet

Varje år sedan 1986 genomför SOM-institutet en riksrepresentativ frågeundersökning på temat Samhälle, Opinion och Massmedia. Sedan 1992 genomförs en motsvarande frågeundersökning i Göteborg med kranskommuner: Väst-SOM. Å...

  • Göteborgs universitet, SOM-institutet
Publicerad: 2001-01-01

Göteborgs universitet

Detta är den sjätte studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Brevenkäten var indelad i sex frågeområden: Massmedier; Politik och samhälle; Trafik och miljö; Fritid och medier; Tidningsläsande; samt B...

  • Göteborgs universitet, SOM-institutet
Publicerad: 1999-01-01

Göteborgs universitet

Detta är den femte studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Brevenkäten var indelad i sex frågeområden: Massmedier; Politik och samhälle; Göteborgs kommun; Trafik och miljö; Fritid; samt Bakgrundsfrå...

  • Göteborgs universitet, SOM-institutet
Publicerad: 1998-01-01

Göteborgs universitet

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of Alingsås. Many of the questions are replications of questions asked in previous readership studi...

  • Lennart Weibull, Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation
Publicerad: 1993-01-01