Sök och beställ data

3 träffar

Aktiva filter
Australien

Stockholms universitet

The Generations and Gender Programme (GGP) är en samhällsvetenskaplig forskningsinfrastruktur som tillhandahåller data på mikro- och makronivå som framtagits för att förbättra kunskapsbasen för det samhällsvetenskapliga ...

  • Elizabeth Thomson, Stockholms universitet, Sociologiska institutionen
Publicerad: 2017-04-10

Göteborgs universitet

Information about GDP per capita; GDP growth; total public expenditure as percent of GDP; percent public consumption; gini coefficient for equivalent disposable income; percent imports from developing countries; inflatio...

  • Björn Gustafsson, Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete
  • Mats Johansson, Institutet för framtidsstudier
Publicerad: 2004

Stockholms universitet

This study is an international expansion of the Socio-political attitudes 1979 study. Youths in the United States and Australia have answered the same questions as the Swedish youths. The aim is to compare different coun...

  • Bo Ekehammar, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen
Publicerad: 1987