Sök och beställ data

3 träffar

Aktiva filter
Island

Göteborgs universitet

NordChild-studien är en tvärsnittsstudie av barn mellan 2-17 år från de fem Nordiska länderna; Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Data samlades in via postenkät. Ett randomiserat urval baserat på ålder och kön ...

  • Lennart Köhler, Nordiska hälsovårdshögskolan
  • Bo Eriksson, Nordiska hälsovårdshögskolan
Ladda ner data
Publicerad: 2019-04-11

Umeå universitet

Datasetet i "The European Representative Democracy Data Archive" består av data på regeringsnivå för 29 europeiska demokratier. För dessa länder inkluderas data för samtliga regeringar som bildats från och med att landet...

  • Staffan Andersson, Linnéuniversitetet, Institutionen för statsvetenskap
  • Svante Ersson, Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Torbjörn Bergman, Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 2015-03-10

Södertörns högskola

Datasetet i "The Comparative Parliamentary Democracy Data Archive" består av data på regeringsnivå för 17 västeuropeiska demokratier från 1945 till och med 1 januari 1999. Totalt ingår 424 olika koalitions-, enpartis- oc...

  • Torbjörn Bergman, Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Kaare Strøm, University of California, San Diego, The Department of Political Science
  • Wolfgang Müller, University of Vienna, Department of Government
Ladda ner data
Publicerad: 2011-10-19