Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Åtkomst till data via SND =
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör =
  Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga =
  Data är fritt tillgängliga

Sök och beställ data

5 träffar

Aktiva filter
Kullerstad socken

Uppsala universitet

Östergötlands museum utförde under senhösten 2011 och vårvintern 2012 en arkeologisk utredning och en arkeologisk förundersökning i samband med ombyggnad av elnätet i Borgs och Kullerstad socknar, i Norrköpings stads väs...

 • Östergötlands museum, Avdelningen för arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2015-01-09

Uppsala universitet

Norrköping vatten AB planerar en 25 meter lång överföringsledning mellan Skärblacka och Norrköping, Borgs och Kullerstads socknar, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Arbetet med ledningen har pågått i olika omgångar ...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2014-11-27

Uppgift ej tillgänglig, kontakta SND för mer information

Östergötland har länge uppfattats som ett av den yngre järnålderns politiska centralområden. Enskilda praktfynd ger en ungefärlig indikation på var elitens bosättningar kan ha legat, men ingen samlad och ingående översik...

 • Martin Rundkvist
Ladda ner data
Publicerad: 2014-11-20

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Inför planer på en överföringsledning av vatten och avlopp mellan Skärblacka och Norrköping genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under våren 20...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-26

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: I samband med sökschaktning för ett enbostadshus inom fastigheten Odensåker 5:4, Kullerstad socken, Norrköpings kommun, påträffades boplatslämning...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-26