Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

  • Tillgänglighetsnivå för data

  • Åtkomst till data via SND
    Åtkomst till data via SND
  • Åtkomst till data via extern aktör
  • Data är fritt tillgängliga
  • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.
Aktiva filter:
Normlösa socken

1 hit

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Den arkeologiska utredningen föranleddes av planerad vindkraftsetablering i Normlösa Torpa 9:2, Normlösa socken, Mjölby kommun. Exploateringen omf...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2012-11-26
Åtkomst till data via SND