Sök och beställ data

21 träffar

Aktiva filter
Sankt Johannes socken

Uppsala universitet

Med anledning av planerad utbyggnad av järnvägen mellan Åby och Händelö har Arkeologikonsult utfört en särskild arkeologisk utredning, etapp 1 inom Malmölandet och Händelö, Kvillinge och S.t Johannes socknar, Norrköpings...

  • Arkeologikonsult
Ladda ner data
Publicerad: 2014-11-27

Uppsala universitet

Med anledning av en planerad utbyggnad av lokstallet på fastigheten Händelö 2:1 i Norrköping utfördes hösten 2006 en arkeologisk förundersökning. Denna gjordes i form av en antikvarisk kontroll i samband med grundschaktn...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2014-11-26

Uppsala universitet

I samband med schaktningar för el mellan kvarteret Triangeln och kvarteret Sektorn i Norrköping utfördes flera antikvariska kontroller i form av schaktövervakning. Arbetena har delats upp i flera delar varav detta är del...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2014-10-30

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: I september-oktober 2011 utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i kv Rosen, Norrköping stad och kommun, Östergötlands län. Un...

  • Östergötlands museum
Ladda ner data
Publicerad: 2013-10-30

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde i april-maj 2003 en förundersökning inför planerad detaljhandel i Hageby, Norrköping. Inom det berörda omr...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-26

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Under våren 2003 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning etapp 1 på Händelö utanför Norrköping. Utredningen genomfördes som en f...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-26

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Östergötlands länsmuseum utförde i juli 2003 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 i Vrinneviskogen, Norrköpings kommun, Östergötland. Utredninge...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-26

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Norrköpings kommun planerar en bussgata mellan Ånestad och Rambodal. Strax väster om bussgatan ligger gravfältet RAÄ 5. Med anledning av närheten ...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-26

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Östergötlands länsmuseum utförde i februari 2004 en arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheten Händelö 2:1, Norrköpings kommun. Utredningen fö...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-26

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: På uppdrag av Norrköpings kommun utförde Östergötlands länsmuseum i mars 2005 en arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheten Händelö 2:2. Inom ...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-26