Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

Sök och beställ data

3 träffar

Aktiva filter
Sollentuna kommun

Stockholms läns landsting

Stockholms läns folkhälsokohort startades inom Stockholms läns landsting med folkhälsoundersökningar för att informera om determinanter och konsekvenser av betydande bidragande faktorer till den nuvarande sjukdomsbördan....

  • Cecilia Magnusson, Stockholms läns landsting, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Publicerad: 2015-04-27

Stockholms universitet

Under mitten av 1980-talet genomfördes i den kommunala förvaltningen i Sollentuna flera förändringsprojekt. Inriktningen kan sammanfattas: en vitalisering av den kommunala demokratin, ett ökat brukarinflytande, en effekt...

  • Henry Bäck, Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan
  • Gunnar Wallin, Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1992

Göteborgs universitet

Intervjun kom i huvudsak att kretsa kring följande tre ämnen: a) Intervjupersonens "flyttningshistoria" till och inom storstockholmsområdet. Dessutom försökte man utröna intervjupersonens inställning till sin nuvarande b...

  • Jörgen Westerståhl, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1991