Aktiva filter:
Styra socken

3 träffar

Societas Archaeologica Upsaliensis

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: En mindre boplats från slutet av äldre järnålder har undersökts vid Nedra Götala i samband med en omläggning av väg 32/50 mellan Vadstena och Mjöl...

  • Societas Archaeologica Upsaliensis
Publicerad: 2013-11-04
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Med anledning av upprättande av ny vägsträckning inom fastigheten Götala 3:1 i Styra socken har en förundersökning utförts av Societas Archaeologi...

  • Societas Archaeologica Upsaliensis
Publicerad: 2012-11-21
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Resultaten från de arkeologiska utredningar och förundersökningar som redovisas i denna rapport är en del i ett pågående arbete längs med järnvägs...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-06-13
Åtkomst till data via SND