Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Åtkomst till data via SND =
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör =
  Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga =
  Data är fritt tillgängliga

Sök och beställ data

11 träffar

Aktiva filter
Styrstad socken

Uppgift ej tillgänglig, kontakta SND för mer information

Östergötland har länge uppfattats som ett av den yngre järnålderns politiska centralområden. Enskilda praktfynd ger en ungefärlig indikation på var elitens bosättningar kan ha legat, men ingen samlad och ingående översik...

 • Martin Rundkvist
Ladda ner data
Publicerad: 2014-11-20

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst har under maj 2005 utfört en arkeologisk förundersökning inför planerad villabebyggelse inom fastigheterna Styrstad 1...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2013-11-14

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Under våren 2005 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning etapp 1 i Marby - Unnerstad utanför Norrköping. Utredningen utfördes in...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-26

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Den arkeologiska förundersökningen föranleddes av ett planerat enfamiljshus i Tornby, Styrstad socken, Norrköpings kommun. På den planerade tomten...

 • Östergötlands museum
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-26

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Den arkeologiska utredningen föranleds av detaljplanläggning av vägområde mellan Lindö och Marby i Norrköpings östra utkant. Utredningen utfördes ...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-26

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Med anledning av att området Marby-Unnerstad detaljplaneras inför kommande exploateringar utförde Östergötlands länsmuseum en utredning etapp 2 oc...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-26

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll utfördes i samband med nedläggning av ny elkabel inom fastigheterna vid Agetomta i Styr...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-22

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Vintern 2005 och våren 2006 utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk undersökning på Vikbolandet öster om Norrköping. Anledningen var b...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-21

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Med anledningen av en husbyggnation inom fastigheten Agetomta 2:3, Styrstads socken, Norrköpings kommun, utfördes en arkeologisk undersökning unde...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2012-11-21

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland genomfört en arkeologisk förundersökning på fastigheten Styrstad 7:40, Styrstad so...

 • Arkeologikonsult
Ladda ner data
Publicerad: 2012-06-13