Aktiva filter:
Tystberga socken

2 träffar

Uppsala universitet

1970 undersöktes ett gravfält, fornlämning nr. 78 vid Rogsta 1, Tystberga socken, Södermanland. Avtorvning och rensning utfördes hösten 1969. Undersökningen kom till stånd på grund av utbyggnaden av europaväg 4, delen Ny...

  • Riksantikvarieämbetet
Publicerad: 2017-03-30
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

År 1971 undersöktes ett röse vid Rogsta grustag, Tystberga socken, Södermanland. Röset påträffades 1968 vid avbaning för återställande av en grustagsslänt och hindrade därvid arbetena. Vid undersökningen framkom inga tyd...

  • Riksantikvarieämbetet UV
Publicerad: 2014-08-18
Åtkomst till data via SND