Sök och beställ data

3 träffar

Aktiva filter
Uppland

Sveriges lantbruksuniversitet

Materialet avser rådata som legat till grund för en pollenstudie vars syfte är att beskriva vegetationshistorien i Fiby urskog, Uppland, de senaste ca 7000 åren. En ca 100 cm sedimentpropp togs i en central våtmark. Tonv...

  • Jerry Skoglund, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi
  • Håkan Hytteborn, Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)
  • Sven Karlsson, Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi
Ladda ner data
Publicerad: 2019-10-03

Sveriges lantbruksuniversitet

Koldioxidflöden från odlade och obrukade mark i Harbo, Sverige, mellan 2012 och 2016, uppmätta med eddy-kovarians. För fullständiga detaljer, se publikationen: Hadden, D. & Grelle, A (2017). The impact of cultivation o...

  • Achim Grelle, Sveriges lantbruksuniversitet
Ladda ner data
Publicerad: 2019-05-07

Lunds universitet

Databasen ligger till grund för studien av hälsa i senneolitikum och äldre bronsålder i Sydsverige. Skelettmaterial har osteologiskt registrerats från 46 olika lokaler. Databasen har legat till grund för paleopatologi, p...

  • Anna Tornberg, Lunds universitet
Publicerad: 2018-06-21