Sök och beställ data

7 träffar

Aktiva filter
Uppsala län

Lunds universitet

I detta projekt analyserar vi arbetsmarknadskonflikter i Sverige under perioden 1859-1938. Istället för att se Sverige som en enhet tillämpar vi ett regionalt perspektiv. Vår utgångspunkt är att med hjälp av moderna kvan...

  • Kerstin Enflo, Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen
  • Jakob Molinder, Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen
  • Tobias Karlsson, Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen
Publicerad: 2019-03-01

Stockholms universitet

Data är från en experimentell studie av ett obundet slumpmässigt urval av cirka 1000 vuxna från den svenska befolkningen. Urvalet överensstämmer med populationen efter kön, ålder, inkomst och utbildning. Svarsfrekvensen ...

  • Astri Muren, Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen
Publicerad: 2017-04-19

Uppsala universitet

I studien ingår 411 ungdomar födda 1978 eller 1979 i två socioekonomiskt olika städer. Insamling av materialet har skett vid tre tillfällen för vardera ungdom, vid 15, 17 resp 20 års ålder. 103 pojkar och 106 flickor i U...

  • Johan Sundström, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper
Publicerad: 2017-02-27

Göteborgs universitet

This survey forms part of a series of local readership studies undertaken within the research program ´Dagspresskollegiet´. The surveys deals with the relation toward dailies and media in general, and toward the local pa...

  • Lennart Weibull, Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation
Publicerad: 1999

Göteborgs universitet

Denna studie ingår i en serie lokala läsarundersökningar som företas inom forskningsprogrammet Dagspresskollegiet. Dessa undersökningar behandlar människors förhållningssätt till dagspress och media i allmänhet och till ...

  • Lennart Weibull, Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation
Publicerad: 1994

Göteborgs universitet

This survey forms part of the research program ´Dagspresskollegiet´. The target group of this survey was the inhabitants of five municipalities in Gästrikland: Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo and Älvkarleby. Most of th...

  • Lennart Weibull, Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation
Publicerad: 1993

Uppsala universitet

Undersökningen gjordes på uppdrag från landstinget i Uppsala län och belyser i stort tre områden inom fritidssektorn. Det första området handlar om vilka fritidsaktiviteter man sysslar med och vilken veckodag man utövar ...

  • Rolf Bucht, Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Publicerad: 1984