Sök och beställ data

4 träffar

Aktiva filter
Västerljung socken

Uppsala universitet

Norra delen av undersökningsområdet undersöktes 1979 - 1981 i olika steg. Totalt framkom 19 skelettgravar, 59 hela eller delar av rännor, 95 brandgropar, 196 härdar , 33 stolphål, 13 stensamlingar samt 51 övriga anläggni...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2017-05-02

Uppsala universitet

Gravfält 44 var beläget i före detta betesmark, i en svag östsluttning. Västra delen av gravfältet bestod enligt inventeringsuppgifterna från år 1958 av ca 20 runda stensättningar. Undersökningen omfattade huvudsakligen...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2017-04-04

Uppsala universitet

Gravfält 44 är beläget i f d betesmark. Västra delen av gravfältet består enligt inventeringsuppgifterna från år 1958 av ca 20 runda stensättningar. Undersökningen omfattade huvudsakligen den s k Posthagen öster om det ...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Ladda ner data
Publicerad: 2016-08-18

Uppsala universitet

Undersökningarna föranleddes av en ny sträckning och utbyggnad av E4:an inom Södermanlands län och utfördes under tiden maj 1979 - september 1981. Sammanlagt undersöktes ca 60 000 m2. Flera av fornlämningarna var okända ...

  • Riksantikvarieämbetet UV
Ladda ner data
Publicerad: 2014-09-22