Aktiva filter:
Ytterjärna socken

3 träffar

Uppsala universitet

Under tolv dagar i oktober 1987 undersöktes och borttogs ett mindre gravfält vid Gerstaberg, Ytterjärna socken, Södermanland (fornlämning 185). Undersökningen genomfördes med anledning av planerad utbyggnad av en ny ansl...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2016-08-17
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

I samband med projekteringen av den nya sträckningen för södra stambanan mellan Flemmingsberg och Järna, den s k Grödingebanan, har två områden med lämningar efter äldre odling och kolning undersökts. Vid Tyttinge i Gröd...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2015-10-21
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Efter besiktning av området befanns fem områden (A-E) kunna utgöra lämpliga boplatslägen, vilka utreddes. I område B påträffades en härd, en härdbotten samt ytterligare boplatsindikationer i form av tre kolkoncentratione...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2014-09-11
Åtkomst till data via SND