Aktiva filter:
age

2 träffar

Lunds universitet

Alla individer som diagnostiserats med cancer mellan 2000 till 2007 identifierades från cancerregistret i Södra Sverige, men endast individer som också återfanns i Skånes populationsregister inkluderades i denna kohort. ...

  • Håkan Olsson, Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi
Publicerad: 2014-08-28

Karolinska Institutet

REBUS-93 innebar att data insamlade om arbets- fritids- och familjesituation vid REBUS-undersökningen 1969/70, tillsammans med retroaktivt insamlad information om fysiska och psykosociala arbetsförhållanden för åren 1970...

  • Andreas Lundin, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap
  • Holger Theobald, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
  • Margareta Torgén, Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin
Publicerad: 2007-01-01
Åtkomst till data via SND