Aktiva filter:
anxiety-disorders

2 träffar

Lunds universitet

Lundbystudien är en klassisk psykiatrisk, epidemiologisk befolkningsstudie som genomfördes 1947 i Dalby och Bonderups socknar utanför Lund. Uppföljningsundersökningarna 1957,1972 och 1997 inkluderade de som bodde kvar i ...

  • Erik Essen-Möller, Lunds universitet
  • Olle Hagnell, Lunds universitet
  • Leif Öjesjö, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Magnus Huss klinik, Stockholm
  • +4
Publicerad: 2013-09-06

Karolinska Institutet

För att öka kunskaperna inom området psykisk ohälsa startades PART (Psykisk hälsa, Arbete, RelaTioner), en epidemiologisk studie som under sin första fas har kartlagt den psykiska sjukligheten bland 20-64-åringar i Stock...

  • Yvonne Forsell, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap
  • Ingvar Lundberg, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin
  • Catharina Lavebratt, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Publicerad: 2012-11-20