Aktiva filter:
aquatic-ecosystems

5 träffar

Uppsala universitet

Vattenkemidata från Erken 1989 till 2015, insamlade av Erkens monitoringprogram. Datasetet innehåller också data för artikeln: Yang, Y., Pettersson, K. & Padisák, J. Hydrobiologia (2016) 'Repetitive baselines of phytop...

  • Yang Yang, Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)
Publicerad: 2020-04-23
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning inom Krycklans avrinningsområde integrerar mark- och akvatiska system och fokuserar främst på små vattendrags olika biogeokemiska sammansättning och motståndskraft mot förändringar. Krycklan är ett 6 780 hekta...

  • Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning
Publicerad: 2019-10-02

Göteborgs universitet

Data har sammanställts från historiska och mer nyligen genomförda inventeringar av den bentiska faunan på svenska västkusten. Datafilen innehåller data från fyra olika inventeringar: - Jägerskiöldexpeditionen, 1921-1938...

  • Kennet Lundin, Göteborgs Naturhistoriska museum
  • Matthias Obst, Göteborgs universitet
Publicerad: 2018-09-07
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Data över fytoplanktonbiomassa från sjön Erken 1989-2011 (artnivå). Provtagning varje vecka under isfri period och månadsvis provtagning under istäckt period. Erkenlaboratoriet är belägen vid stranden av sjön Erken, 70 ...

  • Uppsala universitet, Erkenlaboratoriet
Publicerad: 2018-08-30
Åtkomst till data via SND

Göteborgs universitet

Innehåller data för BALTIS-analysen som genomfördes för "Building essential biodiversity variables (EBVs) of species distribution and abundance on a global scale" som ingår i: Kissling, W. D., et al. (2018), Bygga väsent...

  • Matthias Obst, Göteborgs universitet
Publicerad: 2018-03-20
Åtkomst till data via SND