Aktiva filter:
burnout-professional

3 träffar

Huddinge kommun

Projekt Hälsosam är en opublicerad riktad kartläggning av hälso- och arbetsmiljöfaktorer hos en yrkesgrupp kvinnor i Huddinge kommun (1997-2001). Studien initierades av kommunens företagsläkare som ansåg att de anställd...

  • Carl-Erik Håkanson, Huddinge Kommun, Personalhälsan
  • Berit Tärnell, Huddinge kommun, Personalhälsan
  • Tore Hällström, Karolinska Institutet, Huddinge universitetssjukhus, avdelning M57
  • +1
Publicerad: 2020-11-23
Åtkomst till data via SND

Lunds universitet

45 patienter med tidigare utmattningssyndrom följdes upp efter 1,5 år. Neuropsykologisk undersökning, kortisolkoncentration i saliven över dygnet, dexametason suppressionstest och självskattningar av kognitiva problem ge...

  • Kai Österberg, Lunds universitet, Institutionen för psykologi
Publicerad: 2013-09-13

Lunds universitet

Forskargruppen har utvecklat en preliminär version av ett enkelt, kort och lättolkat frågeformulär för detektion av förstadier av utmattningssyndrom. Den preliminära versionen prövas nu kliniskt i företagshälsovården. De...

  • Kai Österberg, Lunds universitet, Institutionen för psykologi
Publicerad: 2013-09-10