Aktiva filter:
chemicals

1 hit

Region Skåne

Studien undersökte huruvida arbete som hårfrisör har en negativ inverkan på fertilitet, mätt som tid för att bli gravid och risk för missfall. Metod: Självadministrerade enkäter sändes till 5289 svenska hårfrisörer (svar...

  • Anna Axmon, Lunds universitet, Laboratoriemedicin
Publicerad: 2013-09-09