Sök och beställ data

3 träffar

Aktiva filter
community-action

Uppsala universitet

Liksom den tidigare undersökningen var 1997 års undersökning uppbyggd som en kartläggning av medborgarnas aktiviteter och möjligheter att påverka inom den 'lilla demokratin' såväl som inom den 'stora demokratin'. Den 'li...

  • Anders Westholm, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Jan Teorell, Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 2003

Göteborgs universitet

En medborgarundersökning i 28 svenska kommuner i anslutning till de kommunala valen 1991. Frågeområden som togs upp: Hur fungerar den offentliga servicen och hur stora insatser bör göras på olika områden; De politiska pa...

  • Folke Johansson, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Jörgen Westerståhl, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Lars Strömberg, Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor
Publicerad: 1992

Stiftelsen för Opinionsanalyser

This is the first survey in a collection of studies on Swedish opinion conducted during the period 1979-1985. While the purpose has been to collect rather detailed information on the public opinion, the questionnaires ha...

  • Gunnar Boalt, Stiftelsen för Opinionsanalyser
  • Gunnar Ekman, Stiftelsen för Opinionsanalyser
  • Sten Hultgren, Stiftelsen för Opinionsanalyser
  • Stiftelsen för Opinionsanalyser
Publicerad: 1984